Bestie Meaning In Telugu

Bestie Meaning In Telugu

Post views : [jp_post_view]

Bestie Meaning In Telugu

Bestie Meaning In Telugu

 

bestie meaning in telugu: ఈ ప్రపంచంలో 7000 కంటే ఎక్కువ భాషలు ఉన్నాయి. వాటిలో ప్రతి దాని స్వంత చరిత్ర మరియు శబ్దాలు ఉన్నాయి. కానీ కొన్ని భాషలు మాత్రమే సాధారణంగా మరియు విస్తృతంగా మాట్లాడతారు. చాలా మందికి ఇంగ్లీషు చదవడం బాగా తెలిసినా కొన్ని ఇంగ్లీషు పదాలకు తమిళ అర్థం తెలియదు. ఆ క్రమంలో ఈ పోస్ట్‌లో బెస్టీ అనే ఆంగ్ల పదానికి తమిళ అర్థమేంటో తెలుసుకుందాం.

మీకు ఇష్టమైన, సన్నిహిత, అత్యంత విశ్వసనీయ, మంచి స్నేహితులు bestie meaning in telugu అని పేర్కొనవచ్చు.
చాలా కాలంగా సన్నిహిత మిత్రులు, తమ బాధల్లో పాలు పంచుకునే స్నేహితులు Bestie అని అంటున్నారు.

Bestie పదం యొక్క తెలుగు అర్ధాలు:

Friend – స్నేహితుడు

Best Friend – ఆప్త మిత్రుడు

Thick Friend – ఆప్త మిత్రుడు

Good Friend – మంచి స్నేహితుడు

Boy Bestie Meaning in Telugu:

Bestie Meaning in telugu: మగ స్నేహితులకు అత్యంత ఇష్టమైన, ఉత్తమమైన, అత్యంత విశ్వసనీయమైన, అత్యంత ప్రేమగల స్నేహితుడు, ఒకరి సంతోషాలు మరియు దుఃఖాలను మరొకరు పంచుకునే స్నేహితుడు Boy Bestie వారు దానిని పిలుస్తారు.

 

Girl Bestie Meaning in Telugu:

Bestie Meaning in telugu:
అత్యంత నమ్మకమైన, ఇష్టమైన, సులభంగా కలిసిపోయే మరియు ఆడ స్నేహితుల మధ్య ఒకరి సంతోషాలు మరియు దుఃఖాలను మరొకరు పంచుకోగలిగే స్నేహితురాలు Girl Bestie అని కూడా పిలవబడుతుంది.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *