மூன்று எழுத்து உடைய சொற்கள்

மூன்று எழுத்து உடைய சொற்கள் | Three Letter Words in the Tamil

Post views : [jp_post_view]

மூன்று எழுத்து உடைய சொற்கள் | Three Letter Words in the Tamil

மூன்று எழுத்து உடைய சொற்கள்

மூன்று எழுத்து உடைய சொற்கள் தமிழ் | Three Letter Words in the Tamil 50

Three Letter Words in Tamil :- அனைத்து தமிழ் நண்பர்களுக்கும் எனது இனிய தமிழ் வணக்கம்..!  இன்றைய நமதுபதிவில் மூன்றெழுத்து வார்த்தைகளை பதிவிட்டுள்ளோம். மூன்று எழுத்து உடைய சொற்கள் முதலில் தமிழ் மொழியைப் பேசக் கற்றுக் கொள்ளும் ஆரம்பநிலை மற்றும் குழந்தைகளுக்கு இந்த வகையான குறுகிய சொற்கள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். வாங்காவின் மூன்று எழுத்து வார்த்தைகள் என்ன என்பதை பற்றி இன்றைய நமதுபதிவில் தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க..!!

மூன்று எழுத்து உடைய வார்த்தைகள் | Three Letter Words in Tamil:

முயல்

சிட்டுக்குருவி

கழுகு

மூக்கு

காளான்

மணல்

பள்ளி

தயிர்

அந்த இரவு

ஈசல்

அருவி

ஒன்று

வண்டி

பயிர்

நீலம்

அப்பா

அம்மா

வானம்

நாக்கு

விரல்

Three Letter Words in the Tamil:

வாத்து

பெட்டி

பத்து

இத்தா

பூ

ஆணி

காகம்

ஆந்தை

பறவை

குயில்

கொக்கு

ஐந்து

இஞ்சி

அரிசி

மயில்

பச்சை

முட்டை

டிராகன்

மேகம்

பருத்தி

தமிழில் மூன்றெழுத்து வார்த்தைகள் | Three Letter Words in Tamil :

கடல்

காற்று

நிலம்

களம்

பூச்சி

தமிழ்

மரம்

நேரம்

பெயர்

இஞ்சி

மிளகு

உப்பு

நுங்கு

பூட்டு

சரி

கதவு

கோபம்

கோவில்

உதடு

ஐந்து

தொப்பி

ஓட்டம்

படகு

நண்டு

இறால்

சிற்பி

முத்து

கோலெம்

அம்மி

ஓணான்

கூண்டு

குதிரை

தாங்க

பன்றி

இறகு

பல்லி

நத்தை

தவளை

தாமரை

களிம்

கர்மா என்றால் என்ன 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *